THÔNG TIN CHO THUÊ

Cho Thuê Phòng Trọ Quận 11

Địa điểm: Nhà mình ở đường Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11 đi tới các quận 5, 6, 10 đều dưới